Logistikkforeningen Rogaland har gitt sine innspill til NTP 2018 - 2029

saken om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 er nå lagt ut på nett og kan leses her: http://152.93.253.15/motedag?offmoteid=332158.

 

Sigurd Ur har lest gjennom NTP 2018 - 2029. Han la fram sitt syn på enkeltpunkt, og vi leverte en samlet innstilling som Sigurd tok med videre i møte med Rogaland Fylkeskommune.