Rogaland

Logistikkforeningen.no ble stiftet i 1966 og har i dag over 900 medlemmer på landsbasis. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende nettverk innen logistikk.

Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell forsyningskjede og distribusjon. Logistikkforeningen.no er et uavhengig forum for aktuelle debatter innen logistikk av bedriftsøkonomisk- og politisk karakter.

Rogalandsforeningen arrangerer i samarbeid med andre organisasjoner Logistikkdagen og Sjølogistikkonferansen, samt Fagdag og Årsmøte i egen regi. På Årsmøtet samles foreningens medlemmer til høylytte diskusjoner og verdiskapende løsninger på ymse tema. Styret gleder seg over en økende tilslutning til foreningen og ønsker nye medlemmer velkommen!

Mange ser betydningen av å delta på våre møter både for å bli oppdatert på det aktuelle tema og for å utvikle regionens Logistikknettverk.

Logistikkforeningen i Rogaland har som medlemmer personer fra bedrifter og organisasjoner som er (eller vil bli):

  • Beslutningstagere i alle deler av forsyningskjeden/varestrømmen
  • Bedriftsledelse og logistikkansvarlige
  • Byråkrater og offentlige planleggere
  • Handlekraftige politikere

Foreningen ønsker også studenter og nyutdannede særlig velkommen.

 

Kurt Ommundsen
Westport

Styreleder

Karl Morten Skjæveland
Optimarin

Nestleder / Kasserer

Marit Lorentzen
Pentagon Freight Service AS

Styremedlem

Bjørn Røstad
SR-Transport

Styremedlem

Hege Overskott
Systemair AS

Styremedlem

Sigurd Ur

Styremedlem

Ove sundvor
SAR AS

Styremedlem / Sekretær

Renathe Brynhildsen
Felleskjøpet Rogaland & Agder

Styremedlem

Stig Brekke
Asko Rogaland

Styremedlem