Flere nye styremedlemmer for Logistikkforeningen Avd. Østlandet

Presentasjon av nye styremedlemmer

Den 15. august møttes alle styremedlemmene i Logistikkforeningen Avd. Østlandet for konstituering av nytt styre. Etter årsmøte den 14. juni 2018 ble den kjent at Eirik Borge og Per Erik Pederesen trer av som styremedlem. Styret fikk godkjennelse fra valgkomiten om å øke antall styremedlemmer fra fem til elleve styremedlemmer for å kunne fordele arbeidsbelastningen bedre. Kine Stirler Alm ble gjenvalg som styreleder for ett år til, mens Anders Skaslien, Dag Edvartsen og Maiken Kallesen ble gjenvalg for to yttereligere år. Guro Rødsjø som har vært bisitter i styret og holdt kontakten med både studenter og pensjonister ble valg frem som styremedlem for to år.

Våre nye styremedlemmer består da av Glenn Lund (Kommunikasjonsjonsrådgiver, Bane NOR), Dagfinn Bang-Johansen (Senior Field Sales Manager, Consignor), Alexander Bergedalen (Regional Sales Manager, DB Schenker), Haakon Olsen ( CEO, Metrotek), Heidi Bergsveen (Key Account Manager, PostNord) og Svein-Egil Hoberg (Frittstående konsulent).