Logistikk & Innovasjonsprisen for Østfold 2011

Utdelt under Logistikkforeningen.no Østfolds årskonferanse 4. mai

Borg Havn og Moss Havn vinnere av Logistikk & Innovasjonsprisen for Østfold 2011

Logistikk & Innovasjonsprisen Østfold 2011 ble utdelt på Logistikkforeningen.no Østfolds årskonferanse 4. mai. Prisen deles ut til aktører i Østfold som har gjort seg spesielt bemerket innen fagfeltet i året som har gått. Fra vedtektene:

Formålet med prisen er å styrke bevisstheten og kunnskapen om logistikk, herunder fremmet ved hjelp av nyskaping og innovasjon i ulike bransjer, næringer eller utdanningsinstitusjoner. Dette kan være personer/bedrifter/institusjoner som eksempelvis har gjort en særskilt innsats ved å fremvise kreative, kostnadseffektive og/eller miljøvennlige logistikkløsninger eller ellers ha gjort seg spesielt bemerket innenfor fagfeltet.

Kandidater til prisen forespørres og foreslås av foreningens medlemmer.

Verdige vinnere av årets pris ble funnet i en delt løsning, der Borg Havn og Moss Havn, ved hhv. Havnedirektør Tore Lundestad og Havnesjef Reidar Hansen, begge ble tildelt prisen. Valgets bakgrunn ligger i at havnene og dens nøkkelpersonell har vunnet over tidligere tiders motsetninger og funnet sammen i et nyvunnet samarbeid, til glede for regionens næringsliv. Det legges til at videre utvikling vil bli fulgt med stor spenning.  

Årets pris bestod, foruten heder og ære, av prispenger på kr 10 000,- til hver av partene, diplomer samt ett stykke lokalt kunstverk. Sistnevnte forventes å gå på rundgang til prisvinnerne har samlet seg i et felles havnekontor...

Vi gratulerer årets prisvinnere!

For Logistikkforeningen.no Østfold,

Fred Voldset
Styreleder