Logistikk- og Innovasjonsprisen Østfold 2010

Logistikk og transportprisenLogistikk- og Innovasjonsprisen Østfold 2010 ble utdelt på Østfold sin årskonferanse Logistikkdagen 2010 - porten mot Europa 20. april. En verdig prisvinner ble funnet i Mosseporten Næringspark, som med sin satsing i Mosseporten Frysehotell, med en grunnflate på 8.000 kvadratmeter og 23.000 palleplasser, nettopp har etablert landets største 3. parts fryselager.

Investeringsrammen har vært 200 mill. og en bærende idè om etablering av en energisentral, som dels skal basere seg på varme fra fjellet, dels på inntak av metangass fra søppelfyllinga på Solgård Skog i Moss, har ligget til grunn. I tillegg til at hele fjellanlegget vil være selvforsynt med energi, vil man også kunne operere som nettoeksportør av strøm samt med en energisentral for produksjon av fjernvarme.


Det ble ved utdelingen overrukket en diplom som bevis på prisen, et bilde av Østfold - kunstner Lars Løken samt et beløp på kr 10 000,-. Logistikkforeningen.no Østfold gratulerer prisvinneren!

Utdrag fra vedtektene til prisen:

Formålet med prisen er å styrke bevisstheten og kunnskapen om logistikk, herunder fremmet ved hjelp av nyskaping og innovasjon i ulike bransjer, næringer eller utdanningsinstitusjoner. Dette kan være personer/bedrifter/institusjoner som eksempelvis har gjort en særskilt innsats ved å fremvise kreative, kostnadseffektive og/eller miljøvennlige logistikkløsninger eller ellers ha gjort seg spesielt bemerket innenfor fagfeltet.