Nytt æresmedlem Østfold

Fred Voldset utnevnt til æresmedlem i Logistikkforeningen i Østfold

Fred Voldset er initiativtager til Logistikkforeningens lokalavdeling i Østfold.

Østfoldavdelingen er forholdsvis ung og ble etablert 1. september 2009 av Logistikk Direktør Fred Voldset fra Borregaard. Voldset så et udekket behovet og gikk i spissen for en Østfoldavdeling. Han fikk med seg et styre i all hovedsak fra vareeiersiden. Avdelingen fikk en meget god start, da både etableringsmøtet i mai og stiftelsesmøtet i september samlet over 120 deltagere ved Borregaards administrasjonsbolig i Kulåsparken. Voldset har hatt evnen til å virke samlende og i tillegg hatt ambisjoner om å gi medlemmene av Logistikkforeningen et relevant tilbud i form av tidsriktige foredrag fra inn og utland. Med god oppslutning både blant vareeiere og transporttilbydere, er Østfoldavdelingen den lokalavdelingen som kan vise til størst vekst når det gjelder medlemmer. I dag er det 166 betalende medlemmer. I tillegg til å være initiativtager, satt Voldset som styreleder i to år, i tillegg til å være styremedlem i tre år.

Et samlet styre står bak utnevnelsen av Fred Voldset til Østfoldavdelingens første æresmedlem.

Robert Skaugrud, leder for hovedstyret i Logistikkforeningen, og Øivind Tvete, kasserer i Østfold-avdelingen stod for utdelingen av prisen.