Års-/frokostmøte hos Nortura, Rudshøgda den 15 juni